Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Strömsholmen tillfälligt avstängd för parkering

18 maj 2022 - Beräknat slutdatum 20 maj 2022

Strömsholmen kommer att vara avstängd för parkering onsdag 18 maj klockan 07.00 till fredag 20 maj klockan 07.00.

PEAB kommer att genomföra ett arbete som kräver att infarten till Strömsholmen måste hållas stängd.

För parkering hänvisas till närliggande parkeringsplatser.

Uppdaterad: 11 maj 2022