Driftinfo

Korsningen Sundbyvägen / Idungatan avstängd

4 maj 2022 - Beräknat slutdatum 31 augusti 2022

På grund av schaktning för fjärrvärme är korsningen Sundbyvägen / Idungatan avstängd för fordonstrafik.

Idungatan stängs helt för motorfordonstrafik i korsningen med Sundbyvägen. Trafiken leds om med skyltning på plats. Om det är möjligt öppnas korsningen tillfälligt under perioden.

Uppdaterad: 2 maj 2022