Driftinfo

Ett körfält avstängt på Kungsgatan mellan Bruksgatan och Tullgatan

31 oktober 2022 - Beräknat slutdatum 14 november 2022

Kungsgatan från Bruksgatan och Tullgatan delvis avstängd på grund av stenläggning.

Fordonstrafik tillåten endast i riktning in mot centrum.

Kungsgatan
Uppdaterad: 7 november 2022