Driftinfo

Begränsad framkomlighet vid Järntorget

9 mars 2022 - Beräknat slutdatum 24 april 2022

Under arbetet är framkomligheten begränsad för motorfordon, gående och cyklister.

Syftet med arbetet är att åtgärda en osäker gc-passage på torgets norra sida mot Tegelbruksgatan.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.

Uppdaterad: 18 mars 2022