Driftinfo

Reparation av Rådhusbron

21 mars 2022 - Beräknat slutdatum 10 juli 2022

Den 21 mars påbörjar vi reparationen av Rådhusbron. Du kommer hela tiden kunna ta dig förbi arbetet men framkomligheten kommer att vara begränsad.

Nu är det dags att rusta upp Rådhusbron. Arbetet kommer att genomföras med bron öppen för trafik men med begränsad framkomlighet. Det kommer att påverka motorfordon, cyklister och de som går till fots.

Var uppmärksam då framkomligheten begränsas olika mycket beroende på vad just det arbetsmomentet kräver.

Uppdaterad: 21 mars 2022