Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Carlavägen / Vasavägen stängs av för fordonstrafik

28 februari 2022 - Beräknat slutdatum 13 april 2022

Med början den 28 februari kommer ​Carlavägen / Vasavägen att stängs av helt för fordonstrafik mellan Stensborgsgatan och Sveavägen tills i mitten av april.

Vi ska bygga ett nytt påkörningsskydd till ​järnvägsbron där den korsar Carlavägen. Det händer att bron körs på vilket leder till att tågtrafiken måste stoppas. Skyddet ska förhindra att fordon kör in i bron.

Vägen kommer vara helt avstängd för fordon under sju veckor.

Du ska kunna ta dig förbi platsen med cykel och till fots, följ skyltningen på plats.

Vägarbete Vasavägen
Uppdaterad: 23 februari 2022