Driftsinfo

Knut Hellbergsgatan

15 november 2021 - Beräknat slutdatum 19 november 2021

Gatan ska asfalteras om för att få bort sättningsskador.

Gatan kommer att stängas av helt för motorfordonstrafik under tiden arbetet pågår. Det innebär också att det tillfälligt inte går att parkera läng gatan. Följ skyltning på plats!

Uppdaterad: 22 november 2021