Driftsinfo

Trädplanteringar i Nyfors

5 november 2021 - Beräknat slutdatum 14 november 2021

Under vecka 45 planterar vi nya träd i Nyfors för att ersätta träd som inte klarat sig och förstärka de trädstrukturer som finns. Vi börjar förbereda arbetet fredagen den 5 november.

​Planteringarna sker vid vid Järntorget, Nyforsgatan, Norra brogatan, Bergsgatan samt Tunnelplan. Vi kommer att påverka framkomligheten då vi behöver använda stora maskiner men det ska gå att ta sig fram överallt.

Håll uppsikt och kör försiktigt förbi arbetsplatsen.

Uppdaterad: 4 november 2021