Driftsinfo

Stålbergsvägen – delvis avstängd för motorfordonstrafik

4 november 2021 - Beräknat slutdatum 30 december 2021

Anledningen är att det schaktas för fjärrvärme i gatan.

Södergående körfält i riktning mot Gredby är avstängt. Trafiken leds i norrgående körfält. Trafik som kommer från Kungsvägen kan inte svänga in på Ståhlbergsvägen. Du som går eller cyklar kan passera arbetet.

Uppdaterad: 2 november 2021