Driftsinfo

Anläggning av nya vägar och vatten och avlopp i Husby - Vreta

2 augusti 2021 - Beräknat slutdatum 31 maj 2022

Framkomligheten kommer att påverkas i samband med arbeten längs Rosenforsvägen.

Vi anlägger nya vägar och ledningar för vatten och avlopp i ett exploateringsområde i Husby - Vreta och informerar här när arbetet kommer påverka framkomligheten på Rosenforsvägen.

Uppdaterad: 22 september 2021