Driftsinfo

Bevattningsförbud i Bälgviken och Näshulta

15 juli 2021 - Beräknat slutdatum 28 juli 2021

Eskilstuna Energi och Miljö inför bevattningsförbud i Bälgviken och Näshulta från och 15 juli. Det varma vädret har orsakat extremt hög vattenförbrukning.

Hög vattenkonsumtion i kombination med torka har lett till att grundvattennivåerna har sjunkit drastiskt på flera håll i landet. Vattenverket i Bälgviken, som förser de boende där och i Näshulta med vatten, är beroende av tillgång på både yt- och grundvatten för att producera dricksvatten. Eftersom nivån på grundvatten är kritiskt låg införs därför bevattningsförbud i dessa orter.

Största delen av Eskilstunas invånare förses däremot med dricksvatten som producerats av vatten från Hjälmaren. Dessa berörs inte av bevattningsförbudet. Även fortsättningsvis ska alla ändå tänka på att använda vattnet på ett klokt och sparsamt sätt för att säkerställa försörjningen och ett bra vattentryck till alla invånare framöver.

Vad innebär bevattningsförbudet?

  • Det är inte tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • Det är inte heller tillåtet att fylla eller byta ut vatten i pooler.
  • Du som har vatten från egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet. Det gäller enbart kommunalt vatten.

Mer information finns på Eskilstuna Energi & Miljös webbplats.

Uppdaterad: 30 september 2021