Driftsinfo

Upphöjd gång- och cykelpassage på Moa Martinssonsgata vid Krongatan

2 juli 2021 - Beräknat slutdatum 7 augusti 2021

För att göra det mer trafiksäkert för oskyddade trafikanter gör vi en upphöjd gång- och cykelpassage över Moa Martinsons gata vid Krongatan.

Arbetet startar i juni och beräknas blir färdigt i juli. Under arbetet kommer framkomligheten för motorfordon, cyklister och gående att vara begränsad. Följ skyltning på plats.

Uppdaterad: 7 september 2021