Driftsinfo

Nattarbete för att färdigställa cykelpassagen på Kungsvägen

9 augusti 2021 - Beräknat slutdatum 19 oktober 2021

Klockan 18.00 den 15 oktober stänger vi av Kungsvägen för att färdigställa arbetet. Nattarbete kommer att ske natten mellan 15 och 16 oktober och avstängningen plockas bort på morgonen den 18 oktober.

Den 15 oktober stänger vi av vid arbetsplatsen igen. Busshållplatserna på Kungsvägen kommer att flyttas en bit men fortsatt vara öppna. Endast linjetrafik och blåsljus kan passera arbetet på Kungsvägen övrig biltrafik leds om via Djurgårdsvägen.

Parkeringen längs ena sidan av Djurgårdsvägen kommer tillfälligt att förbjudas under arbetstiden för att öka säkerheten när gatan är mer trafikerad.

Alla entréer och infarter kommer att hållas öppna under byggtiden. Gång- och cykeltrafikanter som ska korsa Kungsvägen hänvisas till närliggande passager.

karta över omledningen under arbetet på Kungsvägen

Under augusti-oktober ersätts 30-minutersparkeringen tillfälligt av en busshållplats.

Uppdaterad: 18 oktober 2021