Driftsinfo

Nytt exploateringsområde inklusive ny bussvändplats​ i Husby Rekarne 

15 februari 2021 - Beräknat slutdatum 31 augusti 2021

Ärlavägen, i höjd med infart till Lasse Lutas väg, nedsatt hastighet till 30 km och byggutfart från Lasse Lutas väg.​

Arbetet sker med anledning av den antagna detaljplanen Husby Rekarne 3:13 m.fl

Uppdaterad: 26 augusti 2021