Driftsinfo

Vi bygger en ny rondell på Strängnäsvägen

18 april 2021 - Beräknat slutdatum 2 september 2021

För bättre säkerhet och framkomlighet bygger vi en cirkulationsplats i korsningen Strängnäsv/Kjulav.

Syftet är att säkra trafiksituationen både för in och utfart till Kjulavägen samt infart till Römossen. Vi bygger en gång- och cykelväg förbi nya golfklubbhuset som ansluter till Römossevägen vid mötesplatsen.

Från och med den 9 maj ändras avstängningen och det blir en ny omledning. För mer information se kartan nedan.

Hastigheten är begränsad till 30 km/t förbi arbetet. Cyklister och gående får följa hänvisningarna på plats, se lila markering i kartan.

karta över avstängningen från den 9 maj
Uppdaterad: 8 maj 2021