Driftsinfo

Nattarbete för att asfaltera den nya rondellen på Strängnäsvägen

18 april 2021 - Beräknat slutdatum 9 juli 2021

Under kvällen och natten mellan måndag den 5/7 och tisdag den 6/7 ska vi asfaltera den nya rondellen.

Målning av vägmarkeringarna kommer att ske mellan torsdag och fredag natt under v.27. Från och med onsdag nästa vecka öppnar vi upp nya infarten till Römossen och hela arbetet ska vara klart på fredag den 9/7.

Syftet med byggnationen är att säkra trafiksituationen både för in och utfart till Kjulavägen samt infart till Römossen. Vi bygger en gång- och cykelväg förbi nya golfklubbhuset som ansluter till Römossevägen vid mötesplatsen.

Se kartan nedan för mer detaljer.

Hastigheten är begränsad till 30 km/t förbi arbetet. Cyklister och gående får följa hänvisningarna på plats, se lila markering i kartan.

karta över avstängningen
Uppdaterad: 2 juli 2021