Driftsinfo

Drottninggatan/Nygatan

1 februari 2021 - Beräknat slutdatum 1 september 2022

Korsningen Drottninggatan / Nygatan är avstängd för motorfordon. Vi har samtidigt öppnat korsningen Drottninggatan / Kungsgatan för trafik.

Korsningen Drottninggatan/Nygatan är avstängd för motorfordon för att kunna fortsätta arbetet längs gatan till nästa del. Samtidigt öppnar vi för trafik vid korsningen Drottninggatan/Kungsgatan.

Under hela byggtiden kommer du att kunna ta dig fram till alla entréer. Om du cyklar eller går kommer du att kunna ta dig förbi arbetet till fots. Motorfordon får däremot välja en annan väg.

Du som åker bil och vill till Cityhuset eller Kungsplan får fortsatt åka in från Kyrkogatan och förbi Fristadstoget där vi tillfälligt öppnat upp Rademachergatan för trafik i båda riktningarna. Du som går eller cyklar kan ta dig förbi arbetet gående, följ skyltning på plats.

Från och med 1 februari påverkar avstängningen busstrafiken för både stadstrafik och landsbygdslinjer. Vi flyttar busshållplatserna från Drottninggatan och det innebär att vissa av parkeringarna längs Kyrkogatan kommer att stängas av under arbetet för att användas som busshållplats. För den som cyklar finns flera cykelparkeringar vid Smörtorget. Se kartan nedan för mer info kring de tillfälliga hållplatserna.

En karta över tillfälliga busshållplatser under arbetet med Drottninggatan
Uppdaterad: 14 januari 2022