Driftsinfo

Drottninggatan/Kungsgatan

1 februari 2021 - Beräknat slutdatum 1 september 2022

Drottninggatan avstängd från Rademachergatan till Kungsgatan för motorfordonstrafik. Korsningen Drottningatan/Kungsgatan är också avstängd för att fortsätta ombyggnaden av Drottninggatan.

Korsningen är helt avstängd för motorfordon ned mot Rademachergatan (med undantag för de som behöver ta sig in till sin fastighet). Se kartan nedan. När arbetet i korsningen är färdigt flyttas avstängningen och arbetet vidare på Drottninggatan.

Du som åker bil och vill till Cityhuset eller Kungsplan får fortsatt åka in från Kyrkogatan och förbi Fristadstoget där vi tillfälligt öppnat upp Rademachergatan för trafik i båda riktningarna. Du som går eller cyklar kan ta dig förbi arbetet gående, följ skyltning på plats.

karta över omledning på Drottninggatan

Från och med 1 februari påverkar avstängningen busstrafiken för både stadstrafik och landsbygdslinjer. Vi flyttar busshållplatserna från Drottninggatan och det innebär att vissa av parkeringarna längs Kyrkogatan kommer att stängas av under arbetet för att användas som busshållplats. För den som cyklar finns flera cykelparkeringar vid Smörtorget. Se kartan nedan för mer info kring de tillfälliga hållplatserna.

En karta över tillfälliga busshållplatser under arbetet med Drottninggatan
Uppdaterad: 22 september 2021