Driftsinfo

Ny etapp av Bolinder-Munktellstråket

1 juni 2021 - Beräknat slutdatum 15 oktober 2021

Stråket är en del av Bolinder-Munktell stråket.

Vi breddar befintlig gångbana över Kapellbacken (mellan Sundbyvägen och Västergatan), för att göra det trevligare och tryggare. Det blir ny belysning, cykelväg och vi anlägger en mindre park i närheten av Västergatan.

Så påverkas du

Det befintliga stråket kommer att stängas av under byggtiden. En B1-parkering med cirka 10 platser kommer tas bort efter en ändring i detaljplanen.

Läs mer om Bolinder-Munktells stråket här.

Uppdaterad: 22 september 2021