Eskilstuna kommun
Driftinfo

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd

1 september 2020 - Beräknat slutdatum 1 februari 2024

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd för motorfordonstrafik fram till årskiftet 2023/2024. Anledningen är att Mälarsjukhuset byggs ut med ny vårdbyggnad, E62.

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd för motorfordonstrafik fram till årskiftet 2023/2024. Anledningen är att Mälarsjukhuset byggs ut med ny vårdbyggnad, E62.

Avstängningen är från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. Du kan fortfarande ta dig till parkeringshuset med bil samt till huvudentrén via Kungsvägen om du går eller leder din cykel. Behöver du släppa av någon vid huvudentrén får åka via Kungsladugårdsgatan.

Du som kommer från Kungsladugårdsgatan har väjningsplikt mot fordon som kör på Strängnäsvägen. Tänk på många att skolelever passerar på övergångsställena. Risk för köer vid rusningstrafik.

Trafikomläggningen kommer att pågå till årsskiftet 2023/2024. Under tiden kommer trafiken regleras om utifrån hur projektet framskrider. Så följ skyltning på plats! Den är alltid aktuell och reglerar trafiken så att det ska bli så säkert som möjligt. Bussarna leds också om under den här tiden.

Läs mer om hur du som gående till Djurgårdsskolan påverkas och hur du tar dig från parkeringshuset på Regions Sörmlands webbplats.

Läs mer om hur tar dig till och från huvudentrén och till och från parkeringshuset på Region Sörmlands webbsida.

Du hittar mer information bussar och busshållplatser på Sörmlandstrafikens webbplats.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Tillbaka till alla vägarbeten

Uppdaterad: 20 februari 2023