Driftsinfo

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd

1 september 2020 - Beräknat slutdatum 1 februari 2024

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd för motorfordonstrafik fram till årskiftet 2023/2024. Anledningen är att Mälarsjukhuset byggs ut med ny vårdbyggnad, E62

Karta som visar hur motorfordon får köra till Mälarsjukhuset

Karta som visar hur motorfordon får köra till Mälarsjukhuset

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd för motorfordonstrafik fram till årskiftet 2023/2024. Anledningen är att Mälarsjukhuset byggs ut med ny vårdbyggnad, E62.

Avstängningen är från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. Du kan fortfarande ta dig till parkeringshuset med bil och till huvudentrén via Kungsvägen om du går eller leder din cykel. Behöver du släppa av någon vid huvudentrén får åka via Kungsladugårdsgatan.

Du som kommer från Kungsladugårdsgatan har väjningsplikt mot fordon som kör på Strängnäsvägen. Tänk på många att skolelever passerar på övergångsställena. Risk för köer vid rusningstrafik.

Trafikomläggningen kommer att pågå till årsskiftet 2023/2024. Bussarna leds också om under den här tiden.

Du hittar mer information bussar och busshållplatser på Sörmlandstrafikens webbplats.

Läs mer om den nya vårdbyggnaden på Region Sörmlands webbsida.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Tillbaka till alla vägarbeten

Uppdaterad: 19 april 2021