Vattnets hårdhetsgrad

Det kan vara viktigt att känna till dricksvattnets hårdhet till exempel vid byte eller nyinstallation av disk- och tvättmaskiner.

Hårdheten är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller och anges vanligen i tyska hårdhetsgrader mg/l Ca++ (1 dh=7,1 mg/l Ca++).

Många diskmaskinstillverkare rekommenderar tillsats av salt om vattnets hårdhet överstiger ett visst värde.

Tabell för vattnets hårdhetsgrad

Tabell för vattnets hårdhetsgrad

Omdöme

Angett i mg CaO/l

Angett i dH (tyska hårdhetsgrader)

Mycket mjukt

0-15

1-2,0

Mjukt

16-35

2,1-5,0

Medelhårt

36-70

5,1-10

Hårt

71-150

10-20

Mycket hårt

mer än 150

mer än 20

Så här hårt/mjukt är vattnet från våra olika vattenverk angett i dH (tyska hårdhetsgrader)

Så här hårt/mjukt är vattnet från våra olika vattenverk angett i dH (tyska hårdhetsgrader)

Vattenverk

Angett i dH

Omdöme

Hyndevad Eskilstuna

5,0

medelhårt

Ärla

5,2

medelhårt

Alberga

6,6

medelhårt

Näshulta

4,2

mjukt

Bälgviken

4,0

mjukt

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 maj 2023