Vattnets hårdhetsgrad

Det kan vara viktigt att känna till dricksvattnets hårdhet till exempel vid byte eller nyinstallation av disk- och tvättmaskiner.

Hårdheten är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller och anges vanligen i tyska hårdhetsgrader mg/l Ca++ (1 dh=7,1 mg/l Ca++).

Många diskmaskinstillverkare rekommenderar tillsats av salt om vattnets hårdhet överstiger ett visst värde.

Tabell för vattnets hårdhetsgrad

Omdöme

Angett i mg CaO/l

Angett i dH (tyska hårdhetsgrader)

Mycket mjukt

0-15

1-2,0

Mjukt

16-35

2,1-5,0

Medelhårt

36-70

5,1-10

Hårt

71-150

10-20

Mycket hårt

mer än 150

mer än 20

 

Så här hårt/mjukt är vattnet från våra olika vattenverk angett i dH (tyska hårdhetsgrader)

Vattenverk

Angett i dH

Omdöme

Hyndevad Eskilstuna

5,0

medelhårt

Ärla

5,2

medelhårt

Alberga

6,6

medelhårt

Näshulta

4,2

mjukt

Bäljviken

7,8

medelhårt

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 28 september 2021