MENY
Eskilstuna kommun

Vattenverksamhet

Vatten

Att muddra, bygga brygga, rensa, anlägga en våtmark eller lägga ner en vägtrumma är exempel på vattenverksamheter som ska anmälas till miljökontoret.

Tillstånd eller anmälan

För vattenverksamhet krävs det generellt tillstånd från miljödomstolen, men är det en mindre åtgärd som planeras räcker det med en anmälan till miljökontoret, som är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter. Miljökontoret har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Miljökontoret tar ut en avgift för hanteringen av ärendet och ett vattenverksamhetsärende är beräknat att ta fyra timmar inklusive administration och handläggning.

Ska du anlägga odling av fisk, musslor eller kräftor, anordna vattentäkt till flerfamiljshus eller jordbruksfastigheters husbehovsförbrukning krävs ett samråd med miljökontoret, men ingen anmälan.

Utvinning av värme ur yt- eller grundvatten ska anmälas till miljökontoret.

Strandskydd

Den biologiska mångfalden ska finnas kvar i vatten och på land. Allmänheten ska kunna nå stränderna. Därför får du inte bygga, anlägga bryggor, röja vass eller göra något annat som kan verka privatiserande, närmare än 100 meter från stranden, på land och ut i vattnet. Du kan få dispens från strandskyddet om det finns så kallade särskilda skäl. Dispensen söker du hos byggavdelningen. Om någon till exempel har byggt bryggor eller soldäck inom strandskyddat område utan att ha dispens från strandskyddet ska detta anmälas till miljökontoret som är tillsynsmyndighet för strandskydd.

Lagrum

Vill du veta vad lagstiftningen säger om vattenverksamheter står det i Miljöbalken 11 kapitlet samt i Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter med mera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84