Vattenskyddsområde

Här hittar du information om vattenskyddsområden i Eskilstuna.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområdet tillgodoser säkerheten för den vattentäkt som finns på området. Vattenskyddsområdet ser till att säkra dricksvattenförsörjningen och kvalitén på invånarnas dricksvatten.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Kommunen ansvarar för rent dricksvatten

Eskilstuna kommun ansvarar för att inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp leverera rent dricksvatten. VA-huvudmannen Eskilstuna Energi och Miljö AB har hand om produktionen av rent dricksvatten i Eskilstuna.

Läs om gällande skyddsområden och skyddsbestämmelser för vattentäkter.

Enligt 7 kapitlet i Miljöbalken kan länsstyrelsen eller kommunen inrätta och utfärda föreskrifter om vattenskyddsområden. I 9 kapitlet i Miljöbalken finns bestämmelser om bland annat utsläpp av avloppsvatten och om anläggningar för grundvattentäkter.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 5 oktober 2023