Tvätta bilen

Här får du veta vad du ska tänka på om du tvättar din bil hemma.

Rengöringsmedel som används vid biltvätt innehåller ofta ämnen som skadar både människor och miljö. Vid tvätt av bilen löses dessutom olja och tungmetaller från den smutsiga bilen ut i tvättvattnet. Detta gäller oavsett om du använder miljömärkta tvättmedel eller endast spolar av bilen med vatten.

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner vattnet ut i en dagvattenbrunn som inte är ansluten till något reningsverk. Det förorenade tvättvattnet går då orenat ut i bäckar och åar och hamnar till sist i någon sjö eller i havet. I Eskilstuna hamnar tvättvattnet oftast i Eskilstunaån och slutligen i Mälaren.

Varför är det inte miljövänligt att tvätta bilen hemma?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan förgifta och skada vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen.

Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel och tensider som kan vara giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet. När bilen tvättas hamnar olja och tungmetaller från den smutsiga bilen i tvättvattnet. Olja och tungmetaller är giftiga och skadliga för miljön.

  • I första hand ska du tvätta din bil i en biltvätt (automatisk eller gör-det-själv-hall). Där renas det miljöfarliga tvättvattnet innan det leds till det kommunala reningsverket.
  • I sista hand, vid enstaka avspolning av bilen, kan du ställa dig på din grusplan eller din gräsmatta. Det ska i så fall ske långt från vattendrag, dricksvattentäkt och dagvattenbrunnar. Du får inte tvätta inom ett vattenskyddsområde. Vid tvätt på grus eller gräs så sker en naturlig rening av tvättvattnet via infiltration i marken. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på någon annans tomt!

Använd miljöanpassat tvättmedel om du tvättar din bil hemma

När du tvättar din bil ska du använda miljömärkta rengöringsmedel. Annars är tvätten inte accepterad ur miljösynpunkt.

Om du måste använda avfettningsmedel ska detta ske vid en anläggning för fordonstvätt. Använd endast miljömärkta avfettningsmedel. Det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Att tvätta bilen på gatan är, med tanke på att tvättvattnet orenat går ut i sjöar och vattendrag via dagvattensystemet, ett felaktigt sätt att hantera tvättvattnet.

1. Är det inte bättre för miljön att jag tvättar bilen på gatan än att jag kör flera mil till en biltvätt?

När du tvättar din bil på gatan är det som att tvätta bilen direkt i naturen. Då rinner olja, tungmetaller och andra giftiga ämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Passa på att tvätta bilen när du ska åka och tanka, då belastar du inte naturen med onödig bilkörning.

2. Varför får jag inte tvätta bilen på gatan, bilen står ju ändå ute i regnet?

Regnet har en avsköljande effekt men bilen blir inte ren. Om det bara rinner kallt vatten över en bil så spolas inget annat än vägdammet bort. Olja och tungmetaller sitter ordentligt fast ingrodda i fettlösliga partiklar. För att lösa upp dessa krävs bilvårdsprodukter.

3. Får jag spola av bilen med högtryckstvätt på gatan?

Nej. Vid användning av högtryckstvätt lossnar smuts som innehåller asfaltsrester, tungmetaller, olja och andra giftiga ämnen och spolas rakt ut i naturen.

4. Måste jag använda miljömärkta bilvårdsmedel (jag tycker inte bilen blir ren med dessa)?

Ja. Miljömärkta bilvårdsmedel tvättar minst lika bra som andra bilvårdsprodukter. Den enda skillnaden är att de är skonsamma mot vår miljö.

5. Om jag använder miljömärkta produkter, kan jag då tvätta bilen på gatan?

Nej, tyvärr är det inte så enkelt. Det är aldrig okej att tvätta på gatan, inte ens om du använder miljömärkta bilvårdsprodukter. Smutsen som du tvättar av från bilen innehåller asfaltsrester, tungmetaller, olja och andra giftiga ämnen som spolas rakt ut i naturen.

6. Är det bättre för miljön om jag tvättar bilen väldigt sällan?

Nej. Olja, asfaltsfläckar och salt biter sig fast och är svårare att få bort ju mer sällan du tvättar din bil.

7. Hur kan det hamna olja i tvättvattnet, jag kan inte se att min bil läcker olja?

Oljan kommer inte bara från motoroljan. Asfalten som vi kör på är en oljefraktion som slits och delvis fastnar på bilen. Däck innehåller en viss mängd olja och även avfettnings- och lösningsmedel innehåller ofta en petroleumprodukt, dvs olja.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 24 mars 2023