Här hittar du information om grundvattenskydd i Eskilstuna kommun.

Vad är ett grundvattenskydd?

Ett grundvattenskydd består av skyddsföreskrifter som ska skyddar vattentäkten och tillhörande grundvattenmagasin och säkerställa dricksvattenförsörjningen i kommunen.

Vårt dricksvatten består av både grundvatten och ytvatten. Grundvatten är det vatten som finns i utrymmet mellan grovt grus och sprickor i berg. Ytvatten är det vatten som finns i sjöar och vattendrag. Ytvatten omsätts snabbare än grundvatten. Det är bland annat skillnaden i omsättningstid som gör att man kan behöva olika typer av vattenskyddsområden. Man skiljer på ytvattenskydd och grundvattenskydd.

Läs mer om grundvattenskydd
Läs mer om ytvattenskydd

Hyndevad är kommunens huvudvattentäkt eftersom den förser drygt åttio procent av kommunens invånare med rent dricksvatten.

För Hyndevad finns ett grundvattenskydd då Hyndevads vattenverk pumpar grundvatten ur åsen. Alla markområden som kan påverka grundvattentäkten påverkas också av grundvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter som visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

Nytt grundvattenskydd för Hyndevad

Från den 5 mars 2021 gäller ett nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt med ny geografisk utbredning och nya föreskrifter. Det tidigare grundvattenskyddsområdet från 1980 upphör därmed att gälla i och med att det nya trätt i kraft och gäller även om det överklagas.

Här hittar du information om beslutet om nytt grundvattenskydd.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 2 januari 2024