MENY
Eskilstuna kommun

Fria vandringsvägar i Eskilstunaån

I Norra Östersjöns vattendistrikt är ett av de största problemen för att kunna nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status i vattendragen fysisk påverkan på grund av vandringshinder. Att åtgärda vandringshinder genererar förutom bättre förutsättningar för fiskvandring även bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Att återskapa fria vandringsvägar i Eskilstunaån, som rinner mellan två av landets största sjöar, Hjälmaren och Mälaren, har bedömts vara av nationellt intresse. Eskilstuna kommun har prioriterat denna fråga i sin vattenplan som antogs av kommunfullmäktige 2015-03-26.

Eskilstunaån har varit stängd för fiskvandring i lite drygt 100 år. För att kunna återskapa fria vandringsvägar behöver de befintliga vandringshindren åtgärdas genom att anlägga någon form av fiskväg. Idag finns det 9 vandringshinder i ån i form av dammar och vattenkraftverk. 

Kommunen har sedan 2015 arbetat med att öppna Eskilstunaån för fiskvandring. En förstudie med förslag till åtgärder har tagits fram av företaget Tyréns AB på uppdrag av Eskilstuna kommun. Kommunen söker aktivt externt stöd för att kunna vidta åtgärder och samarbetar i frågan med olika organisationer och myndigheter.

Du kan läsa mer om projektet i förstudien längst ner på den här sidan. 


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84

Riikka Vilkuna
Kommunstrateg