MENY
Eskilstuna kommun

Tillsynsprojekt Vatten så klart!

Eskilstuna kommuns mål för små avlopp är att alla bristfälliga avloppsanläggningar ska vara kartlagda och åtgärdade till 2021.

Miljökontoret genomför sedan 2006 ett kommunövergripande projekt med syftet att minska övergödning i sjöar och vattendrag samt att förhindra spridning av olika smittämnen och föroreningar till dricksvattentäkter samt yt- och grundvatten. Projektet går under namnet Vatten så klart! Målet är att förbättra rening av avloppsvatten från små avlopp samt att göra det snabbare än vad som hittills skett. Det är viktiga miljöfrågor som påverkar oss alla, men särskilt viktigt för dig med enskilt avlopp och/eller enskild vattenbrunn.

Vatten så klart

Behöver du förbättra ditt enskilda avlopp?

Det finns närmare en miljon små avlopp i Sverige, upp till hälften av dessa har ingen godtagbar reningsanläggning enligt gällande krav och regler. Sedan 1969 är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte har längre gående rening än slamavskiljning. I Eskilstuna kommun finns idag många små avlopp som inte når upp till miljöbalkens reningskrav.

Många fastighetsägare vet inte om att deras avloppsanläggning inte uppfyller miljökraven. Det kan bero på att avloppet inrättats av en tidigare ägare eller inrättats för länge sedan. I vissa fall är avloppsanläggningen helt i sin ordning, i andra fall bristfällig och måste åtgärdas. Det finns även anläggningar där det räcker med kompletteringar eller mindre förbättringar. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att anläggningen uppfyller gällande lagstiftning.

Miljökontoret kommer att kontakta alla fastigheter som inte har ett godkänt avlopp med tillstånd äldre än 15 år. För den tillsynen kommer miljökontoret att debitera fastighetsägarna timavgift, utöver den vanliga prövningsavgiften för ansökan/anmälan.

För mer information om vad som gäller för enskilda avlopp i Eskilstuna kommun läs miljökontorets faktablad Anvisningar för små avlopp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84