MENY
Eskilstuna kommun

Enskilda avlopp/små avlopp


Avlopp

Vad är enskilt avlopp/små avlopp?

Enskilda avlopp eller små avlopp som det även kallas är en benämning på alla typer av avlopp där man inte anslutit sig till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt avlopp.

För små avlopp består en konvensionell avloppsanläggningen av en förbehandling och en efterbehandling, oftast av en slamavskiljare där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter leds avloppsvattnet vidare i en markbaserad rening. Det finns även prefabricerade avloppsanläggningar i form av minireningsverk och andra avloppslösningar.

Du kan hitta mer allmän information om bland annat olika avloppslösningar på avloppsguidenlänk till annan webbplats.

Du behöver tillstånd eller anmälan

Utförandet av en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt till miljökontoret. Ansök om tillstånd för enskild avloppsanläggning via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

Avgifter för handläggning av avloppsärenden tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Handläggningstiden varierar med typ av anläggning. För ansökan om enskild avloppsanläggning till ett hushåll med WC tas en avgift för sex timmar. För anmälan om enskild avloppsanläggning till ett hushåll med endast BDT-vatten (bad-, disk-, och tvättvatten) tas en avgift för fem timmar. Ta kontakt med miljökontoret för mer information.

Kontrollera med skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du kan få ROT-avdrag för att bygga om ditt avlopp.

Riktlinjer för slamtömning

Att tömma slamavskiljare och slutna tankar är ett tungt jobb. För att underlätta tömningsarbetet har Arbetsmiljöverket slagit fast att sugslangen inte får dras för hand längre än 10 meter från slambilen. Kontakta Eskilstuna Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats för mer information om riktlinjer för slamtömning eller riktlinjer för hämtning av filtermaterial. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.