MENY
Eskilstuna kommun

Enskilda avlopp/små avlopp

Avlopp

Vad är enskilt avlopp?

Enskilda avlopp eller små avlopp som det också kallas är en benämning på alla typer av avlopp där man inte anslutit sig till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt avlopp.

Det finns olika typer av avloppslösningar för enskilt avlopp.
En traditionnell avloppsanläggningen består av en förbehandling och en efterbehandling och eventuellt någon extra fosforavlastning i form av kemfällning eller fosforfälla. Förbehandlingen består vanligtvis av en slamavskiljare där slam och fasta partiklar avskiljs, därefter leds avloppsvattnet vidare ut i en markbaserad rening där näringsämnen och virus/bakterier fastläggs och renas.

Det finns även prefabricerade avloppsanläggningar i form av minireningsverk och andra förtillverkade avloppslösningar.

Avloppsanläggningar som inte fungerar bidrar till bland annat övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Avloppsanläggningar behöver skötsel och tillsyn för att fungera. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt enligt gällande lagstiftning och att den fungerar som avsett.

Miljölagstiftningen ställer tydliga krav på dig som fastighetsägare till en avloppsanläggning; att avloppet ska finnas på lämplig plats, rena tillräckligt, inte förorena vattentäkter, skötas och underhållas på rätt sätt. Dessutom ska näringsämnen på sikt kunna återanvändas inom jordbruket.

En avloppsanläggning är tillstånds- eller  anmälningspliktigt

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning som ska inrättas eller om du ändrar den befintliga anläggningen.  

Här finns e-tjänsten Ansök om enskild avloppsanläggninglänk till annan webbplats
Här finns e-tjänsten Grannyttrande om avloppsanläggning.länk till annan webbplats

Rekommendation till dig som ska åtgärda ditt avlopp

Miljökontoret rekommenderar alla fastighetsägare att själva läsa på om olika tekniker och avloppslösningar för att få en uppfattning om vad som finns på avloppsmarknaden. Därefter är det en bra idé att ta kontakt med flera olika entreprenörer, konsulter och tillverkare för att hitta den bästa avloppslösningen för just dig och din fastighet.

Tänk på detta innan du väljer vilken avloppsanläggning du vill ha

Har du planer på att anlägga en markbaserad avloppsanläggning? Se till att kontrollera, innan du ansöker/anmäler om avloppsanläggning, att det går att få tag på rätt storlek av sand- och grusfraktionerna som ska finnas i bädden. Lägger du ned en annan storlek av sand-/grusfraktionen bryter du mot beslutet och kan bli tvungen att göra om anläggningen.

Har du planer på att installera ett minireningsverk? Var medveten om att det tillkommer en driftkostnad, prover ska tas och service ska utföras i enlighet med tillståndet. Vid provsvar som inte visar på godkända resultat ska åtgärder göras och nya prover tas därefter. Vid tillsyn från miljökontoret ska du kunna uppvisa handlingar på att du följer tillståndet och att reningsverket funderar som avsett. Vid miljökontorets tillsyn tillkommer en tillsynsavgift enligt taxa.

Ta hand om ditt avlopp

För att avloppsanläggningen ska fungera optimalt är det viktigt att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Toaletten

Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som passerat kroppen, exempelvis avföring, urin och toalettpapper som har en pappersstruktur gjord för att lösas upp (inte våtservetter eller hushållspapper).

Har du ännu ingen papperskorg i närheten av toaletten är det en bra idé att ställa in en. Det blir enklare att undvika att mensskydd, tobak eller tops hamnar i toan.

Kemikalier

Vissa kemikalier kan störa den biologiska reningen i avloppsanläggningen. Använd endast miljömärkta disk-, rengörings- och tvättmedel. Tänk på att inte överdosera. spola inte ner målarfärg, olja, aceton eller andra liknande produkter. Förutom att de är miljöfarliga, kan de även skada ditt avlopp. Mer information om kemikalier till avloppet, och vad du bör tänka på för att minimera risken med kemikalier till avloppet, finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kadmium i snus och färg

Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och ska därför inte spolas ner i avloppet. Kadmium finns i vissa röda och gula färgpigment och finns både i olje- och akrylfärg. Kadmium finns även i snus. Information om hur du tar hand om färger och färgrester på rätt sätt finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Silver i sportkläder

En del sportkläder behandlas med biocider för att få en antibakteriell och luktfri effekt. Biocider är alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel, exepelvis desinfektion. Ofta använder man silverjoner för att få en antibakteriell effekt på träningskläder. När plaggen tvättas följer silverjonerna med avloppsvattnet till avloppsanläggningen. Biocider kan skada den biologiska reningen i avloppsanläggningen och är dessutom mycket skadliga för vattenlevande organismer. Undvik att använda och tvätta sportkläder med tillsatta biocider.

Mer information om silver i träningskläder hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare information

Mer allmän information om enskilda avlopp kan du hitta på avloppsguidenslänk till annan webbplats hemsida, Havs- och vattenmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida samt på Eskilstuna Energi och Miljöslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.


Miljökontorets film om enskilda avlopplänk till annan webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.