Här finns information för dig som har egen dricksvattenbrunn.

Analysera ditt vatten

Du som har en egen brunn är ansvarig för kvaliteten på dricksvattnet från brunnen. Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Statens geologiska institut (SGI) rekommenderar att du kontrollerar vattents kvalitet, särskilt om du har en bergborrad brunn. Kontrollera förekomsten av radon, uran och arsenik i vattnet. Du väljer själv vilket laboratorium du vill använda för analys.

Om analyserna visar att vattnet inte är drickbart bör du se till att vattenkvaliteten förbättras. Miljökontoret har tillsyn på enskilda brunnar enligt miljöbalken och kan kräva att du som brunnsägaren vidtar åtgärder om dricksvattnet innebär risk för människors hälsa.

  • Använd reningsutrustningar som sänker halterna av radioaktiva ämnen och metaller i vattnet.
  • Använd en radonavskiljare som tar bort radon genom att lufta vattnet.

Läs mer om eget brunnsvatten på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs om radon i dricksvatten.

Har du frågor om din brunn, kontakta miljökontorets VA-rådgivare (vatten- och avlopp).

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Fördelarna med att registrera din brunnen är flera:

  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan ta hänsyn till din brunn när nya översiktsplaner och detaljplaner för ett område tas fram.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för utbyggnad av vatten och avlopp och framtida behov av dricksvatten.

Registrera din brunn via ett e-formulär på SGU:s webbplats.

Stefan Sjöberg

VA-rådgivare

Telefon:

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 28 september 2021