MENY
Eskilstuna kommun

Vatten från egen brunn

Egen vattenbrunn

Foto: Anna Norberg

Bor du i Eskilstuna kommuns tätorter så har du tillgång till kommunalt vatten genom Eskilstuna Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du egen dricksvattenbrunn?

Många privata brunnar har otjänligt dricksvatten. Statens strålskyddsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SSI) och Statens geologiska institutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SGI) har analyserat cirka 750 brunnar i alla län i Sverige.

SSI och SGU rekommenderar alla brunnsägare att låta analysera sitt vatten. Det gäller särskilt vatten från bergborrade brunnar.

Låt något laboratorium kontrollera vattenkvaliteten i din brunn. Se till att förutom traditionella kemiska och bakteriella analyser, även förekomsten av radon, uran och arsenik ska ingå i kontrollen.

Om analyserna visar att vattnet är otjänligt bör du se till så att  vattenkvaliteten förbättras. Det finns reningsutrustningar som sänker halterna av radioaktiva ämnen och metaller i vattnet. Radonavskiljare med luftning av vattnet fungerar i allmänhet utmärkt för att ta bort radon.

Det är du som brunnsägaren som är ansvarig för kvaliteten på dricksvattnet från brunnen. Du väljer själv vilket laboratorium du vill använda för analys. Laboratorierna har provtagningsflaskor. 

Tillsyn på dricksvatten

Miljökontoret har tillsyn på enskilda brunnar enligt miljöbalken och kan kräva att du som brunnsägaren vidtar åtgärder om dricksvattnet kan innebära olägenhet för människors hälsa.

Livsmedelsverket länk till annan webbplatshar en sida för dig med eget brunnsvatten.

Läs om radon i dricksvattenlänk till annan webbplats

Läs mer om brunnar på SGU:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt; en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben på SGU:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta miljökontorets vatten- och avloppsrådgivare Stefan Sjöberg, 016-710 24 73 om du har frågor om din brunn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84