MENY
Eskilstuna kommun

Dricksvatten

Dricksvatten

Bor du i Eskilstuna kommuns tätorter så har du tillgång till kommunalt vatten genom Eskilstuna Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:. Kommunens miljökontor har som uppgift är att kontrollera att lagstiftningen följs av dricksvattenproducenten som är Eskilstuna Energi & Miljö AB.  

Ska din brunn registreras som dricksvattenanläggning?
Om anläggningen är:

  • Levererar vatten, livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café eller offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor
  • Producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten

Om någon av ovansående kriterier är uppfyllda omfattas anläggningen av dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30 och ska registreras på miljökontoret. Här hittar du blanketten för anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

Analysera vattnet i din egen dricksvattenbrunn

Många privata brunnar har otjänligt dricksvatten. Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges geologiska undersöning(SGU), genomfört ett nationellt tillsynsprojekt under år 2007 om dricksvatten från enskilda vattentäkter. 113 kommuner deltog aktivt. Sammanställningen av resultaten från vattenanalyserna visar att dricksvattenkvaliteten i många enskilda vattentäkter var dålig. Enbart cirka 20 procent av alla prover var tjänliga och lika stor andel var otjänliga. Kvalitetsproblemen ser olika ut i olika typer av brunnar. Sämst dricksvaten fanns i grävda brunnar, där nästan 35 procent av proverna var otjänliga.

Låt något laboratorium kontrollera vattenkvaliteten i din brunn. Förutom traditionella kemiska och mikrobiella analyser bör även förekomsten av radon, uran och arsenik ingå i analysen.

Om analyserna visar att vattnet är otjänligt bör du se till att vattenkvaliteten förbättras. Olika typer av vatenreningsteknik finns på marknaden.

Man kan inte veta om vattnet är bra genom att lukta och smaka!

Du väljer själv vilket laboratorium du vill använda för anlalys. Laboratorierna har lämpliga provtagningsflaskor.

Det är du som brunnsägare som är ansvarig för kvaliteten på dricksvattnet från brunnen. Kommunens miljökontor har tillsyn enligt miljöbalken och kan kräva att du som brunnsägare vidtar åtgärder om dricksvattnet kan innebära olägenhet för människors hälsa. Ta kontakt med ett laboratorium för att kontrollera ditt brunnsvatten.

Läs mer på  Livsmedelverketslänk till annan webbplats webbplats.

Du kan även läsa mer på Svenskt vattenlänk till annan webbplats - branschorganisationen för dricksvattenproducenter.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84