Enskilt avlopp inom område för kommunalt vatten och avlopp

Här får du information om vilka bestämmelser som gäller för enskilt avlopp inom områden för kommunalt vatten och avlopp.

Befinligt verksamhetområde för kommunalt vatten och avlopp

För områden där husen ligger tätt kan kommunen ha ett ansvar för vatten och avlopp. De områdena kallas verksamhetsområden och vanligtvis ska alla hus vara anslutna till avloppsnätet.

Nya verksamhetområde för kommunalt vatten och avlopp

För befintlig bebyggelse som ska få kommunalt avlopp får fastighetsägaren normalt tre månader på sig att ansluta sig efter att Eskilstuna Energi & Miljö AB har gjort klart för anslutning.

Miljökontorets tillsyn

Miljökontor kommer att bedriva tillsyn på de fastigheter som borde vara anslutna till det kommunala avloppsnätet. Enskilda avlopp har oftast sämre avloppsrening än kommunens reningsverk och ska därför ansluta sig till kommunens nät. För de fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet kan fastighetsägare komma att föreläggas om förbud att släppa ut avloppsvatten som inte är tillräckligt renat.

För mer information om kommunala verksamhetsområden se Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun Pdf, 18 MB. eller kontakta Eskilstuna Energi & Miljö AB.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 28 september 2021