Du kan antingen ha kommunalt avlopp eller enskilt avlopp.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 4 maj 2021