Du kan antingen ha kommunalt avlopp eller enskilt avlopp. I Eskilstuna kommun finns det cirka 6000 stycken enskilda avlopp.

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Nästan alltid är det fastigheter som ligger utanför ett större tätbebyggt område som behöver någon form av enskild avloppslösning.

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet, det vill säga någon form enskild avloppsanläggning.

Gemensamhetsanläggningar

När fastigheter som ligger tätt, men utanför tätbebyggt område ska förbättra sina avlopp behöver det ofta ske gemensamt - så kallade gemensamhetsanläggning. Då blir ofta Lantmäteriet och kommunen med Eskilstuna Energi & Miljö AB, miljökontoret och fler avdelningar inblandade. Kontakta gärna vår VA-rådgivare som hjälper till med övergripande frågor och som vet vilka frågor de olika aktörerna ansvarar för.

Kommunalt avlopp

Med kommunalt avlopp menas det avloppssystem som ägs och drivs av kommunen. I Eskilstuna är det Eskilstuna Energi & Miljö AB som ansvarar för det kommunala avloppsnätet, ett kommunalt bolag.

Plan för Eskilstunas dricksvatten och avlopp

Här finns Eskilstuna kommuns dricksvatten- och avloppsplan Pdf, 14 MB..
Planen för dricksvatten och avlopp beskriver vilka vatten och avloppslösningar som planeras för olika områden med befintlig bebyggelse i kommunen.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 16 augusti 2021