MENY
Eskilstuna kommun

Vatten och avlopp

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Nästan alltid kan man säga att fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskild avloppslösning.

Miljölagstiftningen ställer tydliga krav på fastighetsägare till en avloppsanläggning; att avloppet ska finnas på lämplig plats, rena tillräckligt, inte förorena vattentäkter, skötas och underhållas på rätt sätt. Dessutom ska näringsämnen på sikt kunna återanvändas inom jordbruket. 

Här finns e-tjänsten Ansök om enskild avloppsanläggninglänk till annan webbplats
Här finns e-tjänsten Grannyttrande om avloppsanläggning.länk till annan webbplats

Gemensamhetsanläggningar

När fastigheter som ligger tätt men utanför tätbebyggt område ska förbättra sina avlopp behöver det ofta ske gemensamt - så kallade gemensamthetsanläggning. Då blir ofta Lantmäteriet och kommunen med Eskilstuna Energi & Miljö AB, miljökontoret och fler avdelningar inblandade. VA-rådgivaren hjälper då till med övergripande frågor och vet vilka frågor de olika aktörerna har hand om.

Kommunalt avlopp

Med kommunalt avlopp menas det avloppssystem som ägs och drivs av kommunen. I Eskilstuna är det Eskilstuna Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats som ansvarar för det kommunala avloppsnätet, ett kommunalt bolag.

Plan för Eskilstunas dricksvatten och avlopp

Här finns Eskilstuna kommuns dricksvatten- och avloppsplan.
Planen för dricksvatten och avlopp beskriver vilka vatten och avloppslösningar som planeras för olika områden med befintlig bebyggelse i kommunen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.