MENY
Eskilstuna kommun

Trafiksäkerhetsprojekt

Eskilstuna kommun arbetar för att samtliga trafikanter ska vara säkra och känna sig trygga när de färdas i Eskilstuna. Grundtanken bygger på nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Fokus ligger i första hand på cyklister och fotgängare och då framförallt på utsatta grupper såsom äldre och barn. Läs mer om arbetet med Trafiksäkerhet på den här länken.

De projekt vi genomför under 2017 för att förbättra säkerheten i trafiken är:

Förhindra smittrafik i Måsta

Vi har planterat buskar och placerat ut en trafikbom för att förhindra smittrafik.

Lastplats Bergsgatan

Yta med gräsarmering för att underlätta för avfallsbilar att angöra. Arbetet är nu klart, resultatet ser du i bilden nedan.

En bild på lastplatsen vid Bergsgatan.

Upphöjd passage Björksgatan

Vi har byggt en upphöjd gång- och cykelpassage vid Kungsgatan

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen