MENY
Eskilstuna kommun

Trafiksäkerhetsprojekt

Eskilstuna kommun arbetar för att samtliga trafikanter ska vara säkra och känna sig trygga när de färdas i Eskilstuna. Grundtanken bygger på nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Fokus ligger i första hand på cyklister och fotgängare och då framförallt på utsatta grupper såsom äldre och barn. Läs mer om arbetet med Trafiksäkerhet på den här länken.

De projekt vi genomför under 2018 för att förbättra säkerheten i trafiken är:

Trafiksäker passage vid Gunbor Nymans väg

Vi bygger en refug för att få en mer trafiksäker passage.

Förbättrad belysning vid cykelbana

Under 2018 förbättras bland annat belysningen längs gång- och cykelbanan vid Ellfolk Arena i Torshälla.

Ökad trafiksäkerhet på Julingatan

Breddning av gångbana på Julingatan för ökad trafiksäkerhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen