Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Stadsmuseikajen

Stadsmuseikajen

Tack för ert deltagande!

Ett pilotprojekt genomfördes hösten 2016 för att testa några idéer på platsen och uppmärksamma att en förändring är på gång. Samtidigt fick Eskilstunaborna chansen att vara med och tycka till hur det här stråket kan förbättras.

Pilotprojekt Kunskapsstråket

Vi har fått in många bra synpunkter för det fortsatta arbetet med upprustningen av stråket bakom Stadsmuseet.

Utifrån era svar har vi sett två fokusområden som vi bör jobba vidare med: Förbättra belysningen längs stråket och öka tillgängligheten till å-rummet. 

Exempelbild

Under 2018 börjar vi bygga om stråket mellan stadsmuseet och Eskilstunaån. Sträckan är en viktig länk som förbinder Strömsholmen med Munktellstaden – en del av Kunskapsstråket.

Vi arbetar nu med att ta fram ett gestaltningsförslag som planeras vara färdigt i vår. Mer information kommer läggas upp efter hand (håll dig uppdaterad på eskilstuna.se).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Malin Christensson
Landskapsarkitekt