Telefonoperatören Tele2/Comviq har problem med sin telefoni

Det innebär att du som har ett abonnemang hos operatören kan ha svårt att komma fram till oss. Har du problem går det alltid att ringa från en telefon med ett annat abonnemang eller skicka mejl till Eskilstuna direkt på info@eskilstuna.se.

MENY
Eskilstuna kommun

Stadsmuseikajen

Stadsmuseikajen markerad med lila färg.

Syftet med Kunskapsstråket är att knyta ihop viktiga delar av centrala Eskilstuna vilket ger förutsättningar för ett rikt stadsliv.

Första steget i utvecklingen blir att bygga om Stadsmuseikajen - stråket bakom Stadsmuseet. Det är en viktig länk mellan Strömsholmen och Munktellstaden. Vi kommer att fokusera på trygghet och att förändra platsens intryck från att vara en baksida till en framsida. Genom att anlägga en brygga förstärks kopplingen till ån.

Nu arbetar vi med att belysa fasaden. Den ska vara klar innan årskiftet men kajen kommer att vara avstängd till februari 2019 då kajen är helt klar och även bryggan är på plats. Det vi har kvar är att göra planteringar.

belysning

Den gula ytan visar den del som ska belysas.

Illustration över ny utformning av Stadsmuseikajen. Klicka på bilden för att se den i större format.

Detta har hänt tidigare i projektet

Hösten 2016 genomfördes ett pilotprojekt för att testa några idéer på platsen och uppmärksamma att en förändring är på gång. Samtidigt fick Eskilstunaborna tycka till om hur stråket kan förbättras.

Vi fick in många bra synpunkter. Utifrån svaren såg vi två fokusområden som vi bör jobba med; förbättra belysningen längs stråket och öka tillgängligheten till å-rummet. 

Ordmoln som visar de synpunkter som kom in under hösten 2016.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Malin Christensson
Landskapsarkitekt