MENY
Eskilstuna kommun

Kunskapsstråket

Kunskapsstråket

Kunskapsstråket kallar vi det stråk som går från Nyfors till Munktellstaden. Stråket kopplar samman utbildning, arbetsplatser och innovativa verksamheter.

Eskilstuna är en stad med över 100 000 invånare och fler än 4000 företag.  Vi är en kunskaps- och servicekommun med djupa rötter i industrialism och entreprenörskap. Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses kanske lättast rent fysiskt i ombyggda gator, torg och parker samt nya byggnader. Den gamla industristaden Eskilstuna har förmått att förändra och bättre lyfta fram kvaliteter som skönhet, stadsliv och hållbarhet.

En centralt belägen högskola, ett aktivt näringsliv och engagerade människor utvecklar staden. Kunskapsstråket ska stödja detta. Vi utvecklar stråket för att skapa attraktiva, aktiva och trygga kopplingar som möjliggör stadsliv alla tider på dygnet och året. Stadsmiljön ska möjliggöra samarbete och nätverk mellan verksamheter, institutioner och medarbetare. Utformningen av platser och byggnader ska öppna upp och underlätta ett gemensamt användande av dem. Viktiga entréer till skolor, arbetsplatser och offentliga verksamheter kan utformas som mötesplatser där gränsen mellan stadsmiljön och byggnader är mindre tydlig. Det här gör att kunskapsstråket får en egen karaktär och platskänsla.

Pilotprojekt - ett sätt att samla in synpunkter

Stadsutveckling är en långsam process. Genom tillfälliga åtgärder och aktiviteter i stadsmiljön går det att prova nya vägar och utvärdera resultat innan det tas beslut om långsiktiga förändringar. Nu och under de kommande åren kommer du märka att det dyker upp tillfälliga förändringar längs Kunskapsstråket. Vi kallar det för pilotprojekt. Pilotprojekten genomför vi för att visa vart vi är på väg och för att samla in synpunkter från dig och andra Eskilstunabor.

Genom pilotprojekten kan vi visa exempel på riktiga förändringar som kan göras. Det hoppas vi kan inspirera dig och andra att komma på egna visioner om platserna som du sedan kan dela med oss. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Pernilla Lindström
Fysisk planerare