MENY
Eskilstuna kommun

Stadsvision

Eskilstuna är i förändring och förvandling. Vi har passerat 100 000 invånare och helt nya krav ställs på staden. Vi vill skapa en hållbar, tät och attraktiv stad där handel, arbetsplatser och service finns på rimligt avstånd i en blandad bebyggelse. Det händer mycket i centrala Eskilstuna just nu. Flera stora projekt pågår som kommer att påverka utvecklingen av centrum och hela staden i framtiden.  

Illustration: GEHL Architects

Eskilstuna Stadsvision innehåller 5 strategier som är redskap för utveckling av stadskärnan för att uppfylla centrums fulla potential och hantera de utmaningar som finns: 

  • Koppla samman staden
  • Bjud in till liv
  • Utveckla varierade stråk
  • Skapa ett mångfald av platser
  • Aktivera stadens kanter 

Illustrationer: GEHL Architects

Pilotprojekt – tänk långsiktigt men agera nu!

Att arbeta nära med, och att ständigt försöka engagera, medborgarna är en viktig utgångspunkt för oss. Genom att demonstrera projekt i skala 1:1 vill stadsbyggnadsförvaltningen visa på utvecklingsmöjligheter och låta medborgarna skapa sina egna visioner. Genom pilotprojekten finns ett långsiktigt tänk men vi agerar nu.

Stadsutveckling är en komplicerad och tidskrävande process som lätt kan uppfattas som abstrakt. Genom pilotprojekt arbetar vi med kvalitetsstyrd, stegvis stadsutveckling där pilotprojekteten utvärderas noga – både i planeringsstadiet och efter genomförandet. Lärdomarna  används vid nästa pilotprojekt och ligger som grund innan beslut kring långsiktiga förändringar tas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna