MENY
Eskilstuna kommun

Stadsparken

Nu fortsätter arbetet med att utveckla Stadsparken. Vi börjar med att bygga om lekplatserna i parken under 2019. Den här vintern finns tillfällig belysning för att ljusa upp de båda befintliga lekplatserna, för att göra dem trivsammare den mörka delen av året. Den tillfälliga belysning är vanlig stolpbelysning, som kan plockas ned och återanvändas när lekplatserna byggs om.

illustration

Illustration: Jennifer Rensema

Lekpark 2
Lekpark 1

Vad händer sen?

Lekplatserna planeras att byggas om under 2019. Målet är två fina lekplatser med rolig lekutrustning, fina planteringar och fler sittplatser. Andra delar från utvecklingplanen vi jobbar vidare med är belysningen i parken, fina entréer och bryggor att sitta på.

Bakgrund

Det finns en översiktlig idé och vision för utveckling av Stadsparken beslutad. Planen innebär bland annat att parken ska bli tryggare, mer tillgänglig och attraktiv. Några exempel på nyheter är bryggor som förstärker kontakten med ån, ny ljussättning och fler ytor för aktiviteter för alla åldrar.

Här kan du ta del av utvecklingsplanen för Stadsparken 

Utvecklingsplan för Stadsparken.

Inspiration från Eskilstunabornas idéer

Inför arbetet med utvecklingsplanen för Stadsparken fick vi in många bra förslag från Eskilstunaborna. 253 punkter med idéer lades in direkt i en digital karta och 144 personer lämnade sina funderingar kring Stadsparken på annat sätt.

Här hittar du alla idéer som kom in under dialogen 17 oktober - 17 november 2013:

Flera av de inkomna synpunkterna under medborgardialogen har tagits tillvara i gestaltningsprogrammet som tas fram under vintern 2018/2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Cecilia Söderholm
Landskapsarkitekt