MENY
Eskilstuna kommun

Vilka arbetar med stadsläkning?

Stadsläkningsprojektet leds av stadsbyggnadsförvaltningens utvecklingsenhet. Projektets övergripande mål bygger på kommunens Översiktsplan 2030 och på kommunfullmäktiges Utbyggnadsstrategi i Eskilstuna. Utbyggnadsstrategin, som antogs sommaren 2014, syftar till att skapa en sammanhållen stad, förtäta staden på lämpliga platser och att möjliggöra nybyggnation av bostäder. I december 2014 antogs Arbetsplan för stadsläkningsprocessen av Stadsbyggnadsnämnden.

Stadsläkningsprojektet har förutom en styrgrupp även en referens- och en arbetsgrupp. Referensgruppen består av förvaltningschefer. Arbetsgruppen bemannas av deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen, från de flesta andra kommunala förvaltningarna och från kommunledningskontoret.

Genom samarbete med kommunledningskontorets stadsdelsutvecklingsprojekt ges tillgång till medborgarenkäter, lokal kunskap och sammanställningar av olika sociala förutsättningar. Inom projektet sker en sammanställning av aktuella underlag från de olika förvaltningarna och gör dessa tillgängliga för projektets alla deltagare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Magdalena Lindfeldt
Planarkitekt, projektledare stadsutveckling