MENY
Eskilstuna kommun

Strategier för stadsläkning

Det här är ledorden som ska vägleda pågående och fortsatt utvecklingen av Skiftinge:

Integration

Vi ska förbättra kopplingarna inom stadsdelen och med övriga Eskilstuna. Då skapas förutsättningar för människor att få tillgång till stadens utbud och i större utsträckning kunna mötas i vardagen. 

Förtätning

Genom att bygga fler bostäder och verksamheter skapas bättre förutsättningar för service, möten och hållbara transporter.

Mångfald

Vi kan öka mångfalden i den offentliga miljön om vi skapar variation av grönytor och offentliga platser. Nya bostäder ska i storlek, upplåtelseform och bostadstyp komplettera det befintliga utbudet. 

Kvalitet

All förnyelse och kompletterande bebyggelse ska höja kvaliteten i det offentliga rummet. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Magdalena Lindfeldt
Planarkitekt, projektledare stadsutveckling