MENY
Eskilstuna kommun

Utvecklingsplan för Skiftinge

Exempelbild

Visionsbild Skiftinge ©Gehl Architects. Klicka på bilden för att se den i större format.

Nu håller vi på att ta fram en utvecklingsplan som ska vara ett stöd i Skiftinges utveckling. Den ska fungera som vägledning för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt.

Skiftinges bebyggelse ska kompletteras med nya bostäder, lokaler och annan kommunal service. Viktiga platser som torg och parker ska utvecklas till platser som bidrar till möten, liv och rörelse. Breda vägar och stora parkeringar upplevs idag som att det är stora avstånd inom Skiftinge. Utvecklingsplanen föreslår en annan utformning som ökar tillgängligheten både inom stadsdelen och till övriga Eskilstuna.

Föreslagna förändringar kommer att ske succesivt. Vissa genomförs inom kort men andra kräver mer utredningsarbete, detaljplan eller är beroende av andra beslut/förutsättningar.

Här kan du läsa förslaget till Skiftinge utvecklingsplan i sin helhet.

Titta på förslaget

Förslaget finns utställt i Värjan, Alva Myrdals gata 5, öppettider klockan 08.00-17.00 och på mötesplats Palatzet 15 juni - 15 september.

Välkommen på Öppet Hus

Onsdag 23 augusti klockan 17.30-19.00 på mötesplats Palatzet. Passa på att ställa frågor om förslaget till representanter från kommunen på mötet.

Vad tycker du?

Dina synpunkter är värdefulla. Synpunkter lämnas skriftligt senast 15 september 2017 till:

sbf-planavdelningen@eskilstuna.se

eller

Eskilstuna kommun
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Magdalena Lindfeldt
Planarkitekt, projektledare stadsutveckling