MENY
Eskilstuna kommun

Stadsläkning

Vad är stadsläkning?

Vårt mål är att höja livskvaliteten i några stadsdelar i Eskilstuna. Det kan vi göra genom att koppla ihop områden bättre med varandra och komplettera med nya bostäder och service. Vi vill höja standarden på gator och parker och öka tillgängligheten till hållbara transporter.

Visionsbild Skiftinge. Illustration: Gehl Architects. Klicka på bilden för att se den i större format.

Eskilstunas stadsläkning

De stadsdelar projektet fokuserar på är Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda, Årby, Skogsängen och Skiftinge. Dessa områden har i olika utsträckning flera svagheter:

  • infrastrukturbarriärer och brist på kopplingar mellan olika stadsdelar
  • grön- och parkeringsytor av måttlig till låg kvalitet
  • brist på levande och trygga gång- och cykelstråk och mötesplatser

Svagheter i den fysiska miljön kan förstärka och upprätthålla social segregation och utanförskap, otrygghet, begränsad tillgänglighet till den övriga stadens utbud, högt bilberoende och en negativ uppfattning om stadsdelen som livsmiljö. 

Skiftinge, Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda är prioriterade stadsdelar. Arbete med utvecklingsplaner för dessa områden pågår och dialog förs med invånare, förvaltningar och fastighetsägare och exploatörer som är intresserade av att medverka med upprustning och nybyggnation. Utvecklingsplanerna kommer att samrådas med allmänheten och ligga till grund för politiska inriktningsbeslut.

Läs mer om de strategier som ska hjälpa oss
att nå stadsläkningens övergripande mål.

Läs mer om vilka som arbetar med stadsläkning. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Magdalena Lindfeldt
Planarkitekt, projektledare stadsutveckling