MENY
Eskilstuna kommun

Spaden

Vi vill veta vad du tycker innan vi sätter spaden i jorden!

Vad är spaden?

Det är viktigt att du är med i ett tidigt skede när du vill påverka en förändring i stadsmiljön. Dina synpunkter är värdefulla för oss och vi vill göra det enkelt för dig att tycka till innan spaden sätts i jorden. Det är bakgrunden till att stadsbyggnadsförvaltningen satsar på spadenskyltar i stadsmiljön.

Spadenprojekt:

  • Två dammar i Årby
  • Gång- och cykelväg vid Sundbystigen
  • Placering av busshållplats som ersätter Kjulavägen och Isstadion
  • Föryngring av träd i Stadsparken
  • Miniparken i Kajertparken i Nyfors
  • Ny busshållplats på Vasavägen
  • Fristadstorget
  • Åstråket
  • Stadsparkenlänk till annan webbplats
  • Ny gång- och cykelbro - alternativa placeringar

 

Spaden -park

Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Många har tyckt till

Skyltarna har väckt engagemang och många har använt sig av möjligheten att påverka beslut innan de fattats. Resultatet är många konstruktiva förslag som bidragit till en effektivare planering. Vi har också förverkligat många av de önskemål och synpunkter som kommit in via e-post eller telefon.  

Vi bygger Eskilstuna tillsammans!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Wilhelmsson
Kommunikationsstrateg