MENY
Eskilstuna kommun

Byggnation vid Sigurdsristningen

Utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen påbörjades för ett antal år sedan, dels för att göra platsen mer tillgänglig och dels för att utveckla platsen till ett mer attraktivt besöksmål.

Vad har hänt

Utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen påbörjades för cirka fyra år sedan, dels för att göra platsen mer tillgänglig och dels för att utveckla platsen till ett mer attraktivt besöksmål.

Att tillgänglighetsanpassa platsen har dock varit en utmaning med tanke på  den unika miljön som finns vid Sigurdsristningen. För att öka framkomligheten anlades en träspång och ett trädäck intill ristningen. Efter bland annat synpunkter från allmänhet valde kommunen att pausa arbetet och plocka bort byggnationen.

Byggnationen har analyserats

Två externa arkitekter har haft i uppdrag att analysera tidigare byggnation och titta på alternativa vägar framåt. Länsstyrelsen och Länsmuseet i Sörmland har bidragit med sina synpunkter. Parallellt har kommunen haft dialog med intressenter och boende i Sundbyholm. I intressentgruppen har Mora Hembygdsförening, Sigurdsristningens vänner, boende i området och Funktionsrätt Sörmland deltagit. Arbetet vid Sigurdsristningen pausades innan de nya skisserna färdigställdes.

Arbetet är pausat

Arbetet är nu pausat av ekonomiska skäl och det finns ingen plan för när eller om arbetet kommer att återupptas. Däremot så kommer skyltningen i området att förbättras.

Läs mer om Sigurdsristningen här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna