MENY
Eskilstuna kommun

Resecentrum

Exempelbild

Visionsbild nytt resecentrum. Illustration: Gehl Architects. Klicka på bilden för att se den i större format.

Planeringen för ett nytt resecentrum i Eskilstuna pågår för fullt - och kommer att pågå under en lång tid. Frågorna är många som behöver ses över när det kommer till stora investeringar i stadsmiljön.

Bakgrunden till planeringen av ett nytt resecentrum är att dagens ytor är för små med tanke på alla pendlare. Prognosen säger att ju fler
invånare vi blir och ju bättre tågtrafiken blir desto attraktivare blir det att
pendla. Viktiga förusättingar för pendlande är till exempel Citybanans färdigställande i Stockholm 2017 med minskade störningar för regionaltrafiken som följd. En tydlig förbättring för resenärer blir under 2019 när Mälartåg (Mälab) börjar köra sin nya tåg. Tanken är att utbudsökningar och restidsförbättringar kommer att ske löpande fram till december 2021 då hela systemet i Mälardalen ska vara utbyggt - och därefter börjar arbetet med satsningar (ännu bättre utbud) i något som kallas etapp 2.

Innan en större ombyggnation av själva resecentrum är aktuell så kommer ett antal mindre förbättringar att ske. Först ut är ett nytt cykelgarage som kommer att placeras i anslutning till parkeringsplatsen på Järnvägsplan.

I arbetet med nytt resecentrum deltar Trafikverket med kunskap hur spår och plattformar behöver se ut i framtiden och Jernhusen som äger stationsbyggnaden med kunskap kring utformning och behov för  resenärer.

Har du synpunkter kring dagens resecentrum är du välkommen att höra av dig till oss så att vi får med alla behov och brister in i arbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Petter Skarin
Trafikplanerare