MENY
Eskilstuna kommun

Ny gång- och cykelbro över Eskilstunaån

Under ljusfestivalen Nattljus visades en möjlig framtida bros placering med laserstrålar. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Om några år planerar vi att bygga en gång- och cykelbro över Eskilstunaån, mellan Klostergatan och Kyrkogatan. En bro gör det naturligtvis möjligt att ta sig över ån, men kan samtidigt ge så mycket mer. Vad tycker du är viktigt med en framtida bro?

Klostergatan och Kyrkogatan är idag skilda åt av vatten. På ena sidan ligger Stadsparken och på andra sidan ligger Smörparken. Ett stenkast därifrån ligger Fristadstorget och centrum. Att kunna röra sig enkelt i Eskilstuna är bra. Det är bra för hälsan, för affärer och för olika möten mellan människor.

I Stadsparken kunde besökare ändra färg på ljusbron under Nattljusfestivalen. Varje färg symboliserade ett tema. Röd för landmärke, Gul för mötesplats och Grön för en bro med mycket växtlighet. Varje tryck gjorde att bron lyste i den färg som knappen hade i 15 sekunder för att återgå i en neutral vit färg. Under Nattljusfestivalens tre dagar ändrades ljusbrons färger enligt följande: Röd=394 st, Gul=318 st, Grön=434 st.

Undersökning som genomfördes 2015

I december 2015 gjordes en undersökning av var en framtida gång- och cykelbro skulle placeras. Av de 237 personer som svarade var 77 procent positiva till en ny broförbindelse. 61 procent tyckte att ett broalternativ mellan Klostergatan och Kyrkogatan var att föredra framför andra broalternativ eller ingen bro alls.

Dessa alternativ till broplacering var med i undersökningen 2015.

Alternativ A - bro mot Stadsparken

En bro som ansluter till Stadsparkens södra del skapar ett bra cykelstråk till stora stadsdelar som Eskilshem, Skiftinge och Östermalm. Bron bidrar också till att öka tillgängligheten till Stadsparken.

Alternativ B - bro mot Fördelningsgatan

En bro i förlängningen av Fördelningsgatan skapar bättre möjlighet för ett gent gång- och cykelstråk från Fördelningsgatan som idag inte används så mycket av cyklister då cykelbana saknas.

Alternativ C - bro mot Djurgårdsvägen

En bro i Djurgårdsvägens förlängning skapar en gen koppling från Djurgården och bostäder i Djurgårdsvägens närhet till centrum. Bostäder norr om Djurgårdsvägen kan också ha nytta av denna bro.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna