MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar

 

Trafik och framkomlighet

Var kan jag parkera om jag ska till Rademachersmedjorna?

Parkeringen vid Rademachersmedjorna (P-plats Vallonen) är avstängd till sommaren 2019. Anledningen är att parkeringsplatsen behövs som etableringsyta när nya högskolan kommer att byggas i angränsande kvarter. Parkering hänvisas under tiden till Strömsholmens parkeringsplats.

P-plats Vallonen

Var kan turistbussar till Rademachersmedjorna parkera?

Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

Hur tar jag mig till Djurkliniken när Bruksgatan är avstängd?

I samband med byggstarten av nytt campus stängs en del av Bruksgatan av. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna kommer att gälla fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Varför behöver Hamngatan smalnas av?

Campusprojektet behöver ta en del av Hamngatan i anspråk för att byggnationen ska ske effektivt och säkert. Det går att ta sig fram, men begränsad framkomlighet råder. Under byggnationen hänvisas gångare och cyklister till andra sidan av Hamngatan. Följ skyltning på plats.

Läs mer om aktuella vägarbeten på https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/gator-och-vagar/vagarbeten.htmllänk till annan webbplats