MENY
Eskilstuna kommun

Vi mäter i Ängsholmen

Exempelbild

Under hösten 2018 kommer ett mätkonsultföretag att utföra mätningar för en grundkarta på uppdrag av Eskilstuna kommun till detaljplanen för Ängsholmen 1:2

Resultatet kommer att användas för att uppdatera kommunens baskarta och även ligga till grund för detaljplanearbete på fastigheten

Läs mer på: eskilstuna.se/angsholmen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna