MENY
Eskilstuna kommun

Munktellbadet - Miljöbyggnad Guld

Eskilstuna först i Sverige

Det har varit viktigt att Munktellbadet ska hålla en hög miljöprofil och Eskilstuna kommun har deltagit i ett utvecklingsarbete kring hållbara badhus för att ta vara på ny kunskap på området. Som första badhus i Sverige har vi lyckats uppfylla kraven för benämningen Miljöbyggnad Guld.

Det är Swedish Green Building Councils som gör miljöcertifieringen och Guld är så klart det bästa man kan få. Badhuset är byggt utifrån ett helhetsperspektiv avseende miljö, som gäller under hela dess livslängd. Ett stort fokus har lagts på att byggnaden ska hålla en så låg energikonsumtion som möjligt vid drift. Den värme som ändå behövs kommer från lokalproducerad fjärrvärme från kommunens egna kraftvärmeverk. Belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor. Ungefär hälften av elektriciteten kommer från kommunens egna vindkraftverk, en viss del av kommer från de 191 solceller som är placerade på taket och övrigt elbehov är Bra miljöval el som vi köper in från Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Valet av byggmaterial har noggrant granskats av oberoende experter och badvattnet kommer från Hyndevad dricksvattenverk. Genom att återcirkulera och rena vattnet i badhuset kan vi också spara vatten. 

Miljöbyggnad guld

Åstråket fortsätter förbi badhuset längs med ån.

Eskilstunas nya badhus blir första badhuset i Sverige som klarar certifieringen Miljöbyggnad Guld.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna